BE - Mechanical Engineering Faculty
Prof. Parikshit K. Patel
HOD
 
Prof. Ashish Kumar Patel
Workshop Superintendent
 
Prof. Patel Deven
 
Prof. Dhadiya Rajesh
 
Prof. Hemantkumar B. Patel
 
Prof. Vishal R. Naik
 
Prof. Fanil N Desai
 
Prof. Vimal D Tandel
Asst Prof
 
Prof. Priyank M. Patel
 
Prof. Hirenkumar Patel
 
Prof. Parmar Mahipal A.
 
Prof. Patel Smit Kumar
 
Prof. Shaikh Aurangzeb
 
Mr. Mahesh M. Patel
Lab Asst
 
Prof. Akshaykumar S. Patel
Lab Asst
 
Mr. Dilavar G. Shaikh
 
Mr. Maheshbhai Patel
 
Mr. Pankaj Bhoya
 
Diploma - Mechanical Engineering Faculty
Prof. Amrat M. Patel
Principal-Diploma Engineering
 
Prof. Krunal R. Dhivar
HOD
 
Prof. Kevin Bhandari
 
Prof. Gaurav S. Verma
 
Prof. Kaushik S. Panara
 
Prof. Vivek R. Mishra
 
Prof. Dhiraj J. Soni
 
Prof. Gajera Virendra Kumar
 
Prof. Shah Ketul
Asst Prof
 
Prof. Kartavya Sagar S.
Asst Prof